lesson

Saç Nakli ve Transplantasyonu Eğitimi

star
star
star
star
star
schedule 48 Момент
модули
 • check TEMEL BİLİMLER incele
 • check KLİNİK BİLİMLER incele
 • check MESLEKİ ve DÜZENLEYİCİ KONULAR incele
О
SANATDER Hakkında
 
Tüm dünyada hızla yaygınlaşan Saç Nakli işlemlerinin bilimsel temelli olarak ülkemizde de ilerlemesi ve uluslararası düzeyde tutulmasını sağlamak, bilimsel çalışmaları teşvik ederek, bilgi alışverişinin sürekli ve güncel olması amacıyla üyelerini sadece Tıp Doktorlarından kabul eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek bireylere en iyi ve en bilimsel hizmeti vermek maksadıyla uluslararası bilgi alışverişini teşvik etmekte, bu konuda ileri seviyede bulunan üniversite ve hastanelerle kurduğu ilişkilerden bilimsel alışverişle yararlanmaktadır. Saç nakli hizmetini sadece bilimsel ve tıbbi yönüyle değil mesleki etik ve deontolojik kural çerçevesinde de gelişmesini desteklemektedir. Ülkemizde saç nakli işlemlerine ilgi duyan hekimler ve diğer sağlık profesyonellerinin eğitimi için tüm dünyada kabul gören onaylı ve akredite eğitimlerin ülkemizde verilmesini sağlamaktadır.

SANATDER Eğitim Bilim Kurulu :

SANATDER Bilim Kurulu hazırlanan eğitim programının bilimsel verilere dayalı olmasını ve etik ilkelerden taviz verilmeden sunulmasını gözeten birkuruldur.

·      Prof Dr Erol Koç; Dermatoloji Profesörü olan kurul üyemiz Medikal Estetik uygulamalarında ve sektörde yayın kitap ve öğreticilik konusunda ülkemizde örnek hekimlerdendir.  

·      Prof Dr Bülent Menteş; Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Profesörü olup uzun yıllar üniversitede öğretim üyeliği yapmış, bilim kurullarında başkanlık, tıbbi direktörlük yapmıştır.

·      Prof Dr Ali Bozkurt; Psikiyatri profesörüdür.

·      Prof Dr Mehmet Oral; Anestezi ve Reanimasyon Profesörüdür

·      Prof Dr Hasan Ozan; Anatomi Profesörüdür

·      Prof Dr  Haluk Recai Ünalp; Genel Cerrahi profesörüdür  

·      Doç Dr Sadık Ahmet Uyanık; Radyoloji Öğretim üyesidir

·      Dr Süleyman Coşkun; Beyin Cerrahisi hekimidir.

PROGRAM hakkında

 Sağlık Turizmi dünya da 240 milyar dolarlık limiti aşarak, tüm ülkelerin ticari iştahını kabartan bir duruma gelmiştir. Sağlık hizmet sunumundaki artan çeşitlilik, yaşlı nüfus sayısına karşılık rehabilitasyon hizmetlerindeki gelişmeler, modern teknolojik cihazlar ve yapay zekâ uygulamaları çerçevesinde artan özellikli cerrahi işlem sayıları, ülkelerin sağlık hizmet sunumunda yaşadıkları personel temini, gelişmiş ülkelerde artan maliyetler nedeniyle düşük maliyetli tedavi ve/veya bakım amaçlı hasta seyahatlerini gündeme getirmiştir. Türkiye sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında ve toplam sağlık hizmetleri ihracatında ilk 10 içinde yer almayı başarmıştır. Bu tablonun ülkemiz için yansıması TÜİK verilerine göre 2021 yılında ülkemize gelen 642 bin hasta sayısı ile ülkeler sırlamasında Türkiye’yi 5. yapmıştır. 

Sağlık turizminde dolaşan 240 Milyar USD pastadan daha fazla pay alabilmek maksadıyla saç nakli merkezlerinin dolayısıyla sektörde çalışan sağlık profesyoneli sayısını artırmak en önemli faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Saç Nakil hizmetini sunmaya yetkin alan uzmanlarını yetiştirmek maksadıyla Uluslararası Saç Nakli Derneği (ISHRS) müfredatına uygun akademik bir kadro ile yaklaşık 750 dk online 2 günlük yüz yüze ve devamında pratik uygulama eğitimi ile sektörde çalışan eğitimli sağlık profesyoneli sayısının artırılması planlanmıştır.

Google yapılan” Türkiye saç nakli” aramalarında son 5 senede %530 gibi olağanüstü bir artış olduğu, Sağlık turizmi alanında gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere uygun fiyatlar nedeniyle bir hasta akışı olduğu bilinse de bu alanda uluslararası bir otoritenin boşluğu rakamların speküle edilmesine neden olmaktadır. Türk doktorlarından duyulan memnuniyetin yüksek olması ve kaliteli hizmetin uygun fiyata sağlanabilme özelliği Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle birleşince Türkiye son yıllarda dünyanın sayılı sağlık turizmi destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Ülkemiz açısından bu popülarite bir yandan saç naklini Türk sağlık turizminin lokomotifi durumuna getirse de diğer yandan birçok riski de beraberinde getirmektedir. İlgili merkezlerin denetimlerindeki eksiklik, onlarca milyar dolarlık pastadan pay almak isteyen birtakım kişiler, eğitim eksiklikleri ve bilimsel standartlardan uzak davranışlar sebebiyle ülkemizin sağlık turizmindeki uluslararası itibarını zedeleyerek Türkiye’nin dünyada saç naklinde 1 numara olan konumuna kusursuz bir tehdit oluşturmaktadır.

Saç nakline olan talebin yanı sıra eğitimli asistanlara ve cerrahlara olan talepte de küresel bir artış var. Kalıcı donör saç köklerinin sınırlı olduğu ve öğrenme sırasındaki herhangi bir kaybın kalıcı ve geri döndürülemez olduğu bir gerçektir, bu nedenle eğitimin iyi bir merkezde deneyimli eğitimciler tarafından verilmesi önemlidir. Hazırlamış olduğumuz program bu alanda yetişmiş hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli eksikliğini konunun uzmanı ve profesörlerden oluşan akademik bilim kurulu gözetiminde eğitimler veren sadece ülkemiz değil tüm dünyada benzeri olmayan ilk ve tek organizasyondur. 

NEDEN BU EĞİTİM

Saç nakline olan talep sürekli artmakta ve tüm dünyada yeni saç nakil merkezleri açılmaktadır. Bununla birlikte, eğitimli asistan ve teknisyen talebini karşılamak için dünya çapında çok az sayıda yapılandırılmış eğitim merkezi ve programı bulunmaktadır. Günümüzde kesinlikle folliküler ünite ekstraksiyonuna olan talep artmaktadır. Saç nakli yapan hekimler nakil işlemi için gerekli olan teknikler hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu tekniklerden en az birinde yetkin olmalıdır. SANATDER tarafından uluslararası standartlar ve akredite eğitim programlarına uygun olarak hazırlanmış programımız saç nakli tekniklerinin hem teorik hem de uygulamalı şekilde eğitimini kapsamaktadır. Eğitim programımız yalnızca ir hekim tarafından verilen sıkıştırılmış eğitimlerden farklıdır. Hazırlanan eğitim programı ISHRS ve AHRS uyumludur. Eğitim programı üniversite onaylı ve üniversite gözetiminde verilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI onayı

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde; sertifikalı eğitim alanları ve bu alanlarda eğitim programlarının standartları ulusal sağlık politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirilerek ya da doğrudan Bakanlıkça belirlenir. Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda yapılan eğitimler sonrası verilen sertifikalar tescil edilir, bunun dışındaki sertifikalar tescil edilmez.

Sağlık Bakanlığınca halen “Saç Nakli Eğitimi” üzerinde çalışmalar devam etmektedir. İlgili mevzuatı ve eğitim standartları belirlenmesini müteakip sertifika programına dahil edilecek ve onaylı eğitimler yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili idari birimleri ve bilim kurulları yeni bir sertifika programı hakkında kriterleri belirlerken ülkemizin sağlık turizmi hedeflerinin farkında olarak uluslararası standartları referans almaktadır. Bu bağlamda SANATDER tarafından hazırlanan eğitim programlarının ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery ) ve AHRS (American Board of Hair Restoration Surgery) ile uyumlu olması ve her iki merkezin programlarını kapsaması nedeniyle tüm dünyada kabul göreceği düşünülmektedir. 

Prof. Dr. Hasan Ozan 

Anatomi Profesörü olan Sn. Ozan, Hacettepe Üniversitesinde tamamladığı Lisans eğitimi sonrası uzmanlığını da aynı üniversiteden almıştır. Ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anatomi ABD Bşk.lığı, Ufuk Üniversitesi Anatomi ABD Bşk.lığı yapmış halen Lokman Hekim Üniversitesi Anatomi ABD Bşk.lığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Oral

Anestezi ve Reanimasyon Profesörü olan Sn. Oral, Ankara Üniversitesinde tamamladığı Lisans eğitimi sonrasında aynı üniversitede uzmanlığını almış, halen Ankara Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon ABD Bşk olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Sezer Akarcalı 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Kamu Yönetimi ve Siyaset Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapan Sezer Akarcalı “Propaganda Aracı Olarak Dış Yayınlar; Örnek Olay Türkiye’nin Sesi Radyosu” adlı teziyle 1989 yılında Doktor, aynı yıl Yardımcı Doçent, 1997 ‘de Doçent ve 2004 yılında da Profesör unvanı aldı. TRT’de prodüktör olarak uzun yıllar çalışan Akarcalı, 2001 yılında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasında yer aldı ve aynı Fakültenin 2001 yılında Gazetecilik Bölüm Başkanlığını ve 2010 yılında Radyo Televizyon Bölümü Başkanlığını yürüttü. Kamuda ve çok sayıda Sivil Toplum Örgütünde aktif görevlerde bulunan Sezer Akarcalı Ankara Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma amacı doğrultusunda Azerbaycan Odlaryurdu Üniversitesi ile 2014’ten bu yana yürütülen projenin Koordinatörü olarak çalışıyor. “Kamusal Radyodan Özel Radyo ve Televizyona Geçiş Süreci”, “Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları”, “İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda”, “2001 Radyo Strateji ve Taktikler” adlı kitaplarının yanı sıra siyaset, iletişim, radyo, televizyon ve uluslararası yayınlar üzerine yurt içinde ve dışında yayınlanmış çok sayıda kitap makale, araştırma ve konferansları bulunuyor. Süha Arın ‘la birlikte “Safranbolu’da Zaman” “Kula’da 3 gün” “Anadolu’nun Petrol Yolu” ve Dolmabahçe ve Atatürk” gibi belgesel çalışmaları da bulunan Akarcalı, Ankara Üniversitesi radyosunun kurucu koordinatörü olup, halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Televizyon Anabilim Dalı Başkanıdır.

Dr. Hacı Ömer Tontuş 

Dr. H. Ömer Tontuş, uzun yıllar ulusal ve uluslararası düzeyde hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde çalışmış olan bir Genel Cerrahi uzmanıdır. Kamu ve özel sektör yanında üniversitede genel cerrahi uzmanı olarak uzun yıllar çalıştı. İstanbul merkezli olmak üzere özel sağlık tesislerinin kuruluşu, halen hizmette olanların revizyonu ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi projelerinde 10 yıldan uzun süre çalıştı.

2009 yılında göreve başladığı OMÜ Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yaklaşık 3 yıl bölüm başkanlığı yaptıktan sonra 2011 yazında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine başlamıştır. Bu dönemde “tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme” üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca ekibiyle birlikte tıp lisans eğitiminin klinik dönemine özel bir sınav tekniği geliştirmesi çalışmaları yanında "Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi" geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

2013 sonbaharında T.C. Sağlık Bakanlığı'nda Sağlığın Geliştirilme Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında Medikal Turizm Daire Başkanlığı’nın ilgili genel müdürlüğe bağlanması ile birlikte Türkiye’de sağlık turizminin geliştirilmesi süreçlerini yönetmiştir. 

2017 yılı sonlarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak göreve başlamıştır. 2005'ten 2015'e kadar Medikal Turizm, halk sağlığı ve tıp tarihi konularında 11 kitap yayınladı. Ayrıca bir sosyal sorumluluk projesi olarak lise öğrencileri için hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 500 binden fazla dağıtılan “Sağlık Bilgisi Ders Kitabı” yazarıdır. 2019 yılının sonlarında, Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı İcra Kurulu Başkanı Chai Chuah ile birlikte "Sağlığın Geleceği (Future of Healthcare)" adlı bir kitabı yayınlandı.  1998 yılından beri aktif olarak sağlık turizmi ile ilgilenmektedir. Halen Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde akademi personel olarak görev yapan Dr. Tontuş’un başlıca ilgi alanları medikal turizmde dijitalleşme stratejileri ve dijital sağlık eğitimidir. 

Dr. Mustafa KÖROĞLU 

Ankara doğumlu olan Dr. Mustafa Köroğlu, ilkokul, orta ve lise öğrenimini Ankara, Diyarbakır, Tokat ve Zonguldak’ta sonrasında 1996-92 yılları arasında Ankara’da Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu eğitimini tamamladı.  Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinde uzmanlık eğitimini İç Hastalıklar dalında tamamladı. Ardından Samsun, Iğdır, Ankara ve Sivas’ta başhekimlik görevlerinin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ankara Üniversitesinde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisansı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde Medical İnformatics Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Birçok Kanun Tasarısı, Yönetmelik ve Yönerge hazırlayan Sn. Köroğlu ardından Özel Sağlık Kuruluşlarından Acıbadem, MLP, Liv Hospital gibi zincir sağlık teşkillerinde CEO, Genel Müdür görevlerini icra etti. Halen Uluslararası Health Business Platform Co. firmasının üst düzey yöneticisidir. Dr. Köroğlu’nun başlıca ilgi alanları sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlık sektörüne uyarlanması özel ilgi alanıdır. 

 

Dr. Bahar Öznur

Bilecik doğumlu olan Dr. Bahar Öznur, ilkokul, orta ve lise öğrenimini Yalova’da sonrasında 1992-99 yılları arasında Ankara’da Hacettepe Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu eğitimini tamamladı.  Dermatoloji dalında uzmanlık eğitimini ise İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde 1999-2003 yılları arasında tamamladı. 4 yıl süren uzmanlık eğitiminin ardından Ankara Özel Güven hastanesinde Dermatoloji ve Kozmetik Dermatoloji bölümünde 11 yıl Dermatoloji Uzmanı olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren Ankara Acıbadem Hastanesi’nde çalışmaya hayatına devam eden Dr. Bahar Öznur halen burada hizmet vermektedir. Bilgisayarlı Dermatoskop ile ben takibi, Kozmetik Dermatoloji alanında lazer uygulamaları, Botoks, Peeling uygulamaları dahil farklı alanlarda uygulamalar yapan Dr. Öznur, 2019 yılında kendi muayenesini kurmuş burada da belli günlerde hastalarına aynı alanlarda hizmet vermektedir.

Dr. Bahattin Gürsul

Dr. Bahattin Gürsul, ilkokul, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 2004-11 yılları arasında Eskişehir’de Osman Gazi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu eğitimini tamamladı.  Anestezi ve Reanimasyon dalında uzmanlık eğitimini ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014-182003 yılları arasında tamamladı. 4 yıl süren uzmanlık eğitiminin ardından zorunlu görevini Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD’da tamamlamıştır. Çalışmalarını Akupunktur, Proloterapi ve ağrısız doğum üzerine yoğunlaştıran Sn. Gürsul 2019 yılından itibaren Ankara’da Özel Sağlık Teşkillerinde hekimlik hayatına devam etmektedir. 

Dr. Erkan ÖZGÜN

Eskişehir doğumlu olan Dr. Erkan Özgün ilkokul, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de sonrasında 1981-87 yılları arasında Ankara’da Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu eğitimini tamamladı. 1989 yılından itibaren Medikal Estetik Uygulayıcı Medikal Estetik İşletmeciliği yapan Sn Özgün ulusal ve uluslararası birçok Medikal Estetik firmada kurucu, üst düzey yöneticilik yapmış, Başkent Üniveristesi Kök Hücre ve Regeneratif Tıp Bilimleri Anabilim Dalında görev almıştır. Dünya Kök Hücre Merkezleri AŞ’yi kurmuş ve bu alanda dünyada en çok yayın yapan hekim unvanı almıştır. Saç Nakli konusunda ülkemizin en saygın hekimi olan Sn. Özgün kendine ait tekniklerle 3.000’den fazla saç nakli yapmıştır. Bu alanda edindiği tecrübe ve deneyimi sağlık çalışanlarına aktarmak, gelişmeleri takip etmelerini sağlamak maksadıyla Türkiye Saç Nakli Transplantasyon Derneğini kurmuş 2025 yılına kadar başkanlığını yürütmektedir.

timer

Посетить курс/обучение

Доступ к деталям курса

Уроки из записи
11500 ₺85000
Живые и записанные уроки
71500 ₺145000


Подробная информация
оценки
4.9
star star star star star
star star star star star
star star star star star_border
star star star star_border star_border
star star star_border star_border star_border
star star_border star_border star_border star_border
Модули курса
TEMEL BİLİMLER

модули
 • check Prof. Dr. Hasan Ozan: Saç anatomisi
 • check Dr. Bahar Öznur: Dermatolojik saç koşulları ve Saç fizyopatolojisi
 • check Dr. Ömer Tontuş: Yara iyileşmesi
 • check Dr. Ömer Tontuş: Sterilizasyon
Закрывать
Подробно изучить

KLİNİK BİLİMLER

модули
 • check Görkem Kazan: Cerrahi Set hazırlanması
 • check Dr. Erkan Özgün: Hasta görüşmesi, ilk değerlendirme ve hazırlık
 • check Dr. Erkan Özgün: Cerrahi Planlaması
 • check Dr. Bahattin Gürsul: Anestezi
 • check Dr. Erkan Özgün: Cerrahi işlem
 • check Dr. Ömer Tontuş: Acil Durumlar; Hemostaz ve Kanama
 • check Dr. Ömer Tontuş: Acil durumlar: KPR
 • check Dr. Erkan Özgün: Yeniden yapılandırma
 • check ...
Закрывать
Подробно изучить

MESLEKİ ve DÜZENLEYİCİ KONULAR

модули
 • check Dr. Mustafa Köroğlu: Mevzuat Konuları
 • check Dr. Mustafa Köroğlu: Etik
 • check Dr. Ömer Tontuş: Tanıtım ve Pazarlama
Закрывать
Подробно изучить