Hakkımızda

Günümüz dünyasında inovatif yaklaşımların ön plana çıkması ile birlikte özel ve kamu sektör, diğerlerine göre daha fazla özelliğe sahip olan ve iş yapış biçimlerinde fark yaratabilen insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, sistematik ve sürekli bir şekilde "kendini geliştiren" ve "hayat boyu öğrenme" becerilerine sahip bireylere olan gereksinimi artırmıştır.

Sürekli ve hayat boyu öğrenme, modern Dünya’da olduğu üzere Türkiye’de de son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biridir.

Bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve sürekli ve hayat boyu öğrenme becerileri kazanmaları hususunda Yüksek İhtisas Üniversitesi bir görev daha üstlenmiştir.  Üniversitemiz,  "araştırma" ve "öğretim" görevinin yanında "toplumsal hizmetler" sunmak gibi bir işlevi de vardır.

Üniversitemiz bu doğrultuda, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YİU-SEM)  ile bu misyonunun yerine getirmeye çalışmaktadır.

Bu bağlamda, YİU-SEM’ in sertifikasyon sağladığı eğitimlerin;

AMACI:

Mesleki ve kişisel gelişimle yardımcı olmak.
Meslek edinmeye katkı sağlamak.
Yeni kariyer fırsatları vermek.
 
KAPSAMI:

Uzaktan, uzaktan canlı ve hibrit (uzaktan ve yüz yüze) olmak üzere katılımcının istediği zamanlarında gerçekleştirilir.
Yüksek İhtisas Üniversitesinin eğitim –öğretim temasına uygun olarak Sağlık Bilimleri ile Kişisel Gelişim programları alanlarında yapılır.
Sertifika programları, öncelikli olarak Yüksek İhtisas Üniversitesinin kadrolu akademik personeli (Prof. Dr. Doç. Dr.,Dr. Öğretim Üyesi) arasından olmak üzere alanında uzman ve tecrübeli  eğiticiler aracılığı gerçekleştirilir.
 
KİMLER KATILABİLİR:

18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile herkes,
Özel sektör ve kamu çalışanları,
Yüksek İhtisas Üniversitesi kendi çalışanlarına hizmet verilir.
 
KATILIMCILARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR:

Üniversite onaylı ve ıslak imzalı, eğitim sertifikası alınır.
Sertifika programlarına katınla bir kişinin işe kesin kabul edileceğine dair bir garanti olmamakla birlikte, bu kimselerin iş görüşmelerine çağrılma oranı artar.
Sertifika programlarına katılanların programın tüm süreçlerini ciddiyetle takip etmeleri önemlidir. Eğitimlerde alınan bilgilerin pratiğe dönüşmesi kazanılmak istenen becerinin kalıcılığını sağlar.