lesson

Eğiticinin Eğitimi

star
star
star
star
star
schedule 390 Saat
Modüller
 • check Eğitim Nedir? Formal Eğitim/İnformal Eğitim incele
 • check Eğitimin kavramları incele
 • check Eğitim Türleri incele
 • check Eğiticinin Özellikleri incele
 • check Eğitimin - öğretimin ilkeleri incele
 • check Öğrenciye Görelik Hazırbulunuşluk ilgi, ihtiyaç, beklenti, yetenek, zeka, yaş olgunluk ilkesi incele
 • check Eğitim Öğretim ilkeleri - Hayatilik (Yaşamsallık) İlkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkesi Güncellik İlkesi(Aktivite) incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Yaparak Yaşayarak Öğrenme ilkes incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Açıklık(Ayanilik) İlkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Ekonomiklik ilkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Somuttan Soyuta İlkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Bilinenden Bilinmeyene İlkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Yakından uzağa İlkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Basitten Karmaşığa ilkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Kolaydan Uzağa İlkesi incele
 • check Eğitim Öğretim İlkeleri Günümüzden Geçmişe ve Geleceğe ilkesi incele
 • check Eğitim Öğretim yaklaşımları incele
 • check Eğitim Öğretim Yaklaşımları Okulda Öğrenme Modeli incele
 • check Eğitim Öğretim yaklaşımları Bloom (Tam Öğrenme Modeli) incele
 • check Eğitim Öğretim Yaklaşımları Slaven Öğretim yaklaşımı incele
 • check Eğitim Öğretim Yaklaşımları Temel Öğretim Yöntemi incele
 • check Eğitim Öğretim Yaklaşımları Öğretim Durumları Modeli incele
 • check Eğitim Öğretim Yaklaşımları Etkin Öğrenme incele
 • check Çoklu Zekâ Giriş incele
 • check Mantıksal/Matematiksel Zekâ incele
 • check Sözel Zekâ incele
 • check Sosyal Zekâ incele
 • check Görsel Zekâ incele
 • check Müziksel Zekâ incele
 • check Hareketsel Zekâ incele
 • check Doğacı Zekâ incele
 • check İçsel Zekâ incele
 • check Hedef Belirleme incele
 • check Beyin Temelli Öğrenme Modeli incele
 • check 5E Öğrenme Modeli incele
 • check Uzaktan Eğitim incele
 • check Düz Anlatım (Takrir) Yöntemi incele
 • check Problem Çözme Yöntemi incele
 • check Gösterip Uygulatma Modeli incele
 • check Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme incele
Hakkında
timer

Kursa/Eğitime Katıl

Kurs detaylayrına erişim

Kayıttan Dersler
1000.00 ₺800


Detaylı bilgi için
Değerlendirmeler
4.9
star star star star star
star star star star star
star star star star star_border
star star star star_border star_border
star star star_border star_border star_border
star star_border star_border star_border star_border
Kursa Ait Modüller
Eğitim Nedir? Formal Eğitim/İnformal Eğitim

Dersler
 • check Eğitim Nedir - Formal/Informal Eğitim.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitimin kavramları

Dersler
 • check Modül 3 Eğitimin Kavramları.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Türleri

Dersler
 • check Modül 2 Eğitim Türleri.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğiticinin Özellikleri

Dersler
 • check Modül 4 kısım 1 Eğiticinin özellikleri.mp4
 • check Modül 4 kısım 2.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitimin - öğretimin ilkeleri

Dersler
 • check Modül 5 kısım 1 Eğitim ve Öğretim İlkeleri.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Öğrenciye Görelik Hazırbulunuşluk ilgi, ihtiyaç, beklenti, yetenek, zeka, yaş olgunluk ilkesi

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 2 Öğrenciye Görelik İlkesi.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim ilkeleri - Hayatilik (Yaşamsallık) İlkesi

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 3 Öğrenci için Hayatilik, Yaşamsallık.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkesi Güncellik İlkesi(Aktivite)

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 4 Güncellik.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Yaparak Yaşayarak Öğrenme ilkes

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 5 - Yaparak Yaşayarak Öğrenme.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Açıklık(Ayanilik) İlkesi

Dersler
 • check Modül 5 kısım 6 Açıklık(Ayanilik).mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Ekonomiklik ilkesi

Dersler
 • check Modül 5 kısım 7 Ekonomiklik.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Somuttan Soyuta İlkesi

Dersler
 • check Modül 5 kısım 8 Somuttan Soyuta.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 9 Bilinenden Bilinmeyene ilkesi.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Yakından uzağa İlkesi

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 10 Yakından uzağa ilkesi.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Basitten Karmaşığa ilkesi

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 11 Basitten Karmaşığa İlkesi.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Kolaydan Uzağa İlkesi

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 12 Kolaydan Zora.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim İlkeleri Günümüzden Geçmişe ve Geleceğe ilkesi

Dersler
 • check Modül 5 Kısım 13 Günümüzden Geçmişe ve Geleceğe.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim yaklaşımları

Dersler
 • check Modül 6 öğŸretim Yaklaşımları.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim Yaklaşımları Okulda Öğrenme Modeli

Dersler
 • check Modül 6 kısım 2 Okulda Öğrenme Modeli.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim yaklaşımları Bloom (Tam Öğrenme Modeli)

Dersler
 • check Modül 6 Kısım 3 bloom (tam öğrenme modeli).mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim Yaklaşımları Slaven Öğretim yaklaşımı

Dersler
 • check Modüll 6 kısım 4 Slavin Etkili öğretim modeli.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim Yaklaşımları Temel Öğretim Yöntemi

Dersler
 • check Modül 6 kısım 5 Temel Öğretme modeli.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim Yaklaşımları Öğretim Durumları Modeli

Dersler
 • check Eğiticinin Eğitimi 6. Modül 6. Bölüm Öğretim Durumları Modeli.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitim Öğretim Yaklaşımları Etkin Öğrenme

Dersler
 • check Modül 6 Bölüm 7 Etkin öğrenme.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Çoklu Zekâ Giriş

Dersler
 • check Çoklu Zeka Nedir.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Mantıksal/Matematiksel Zekâ

Dersler
 • check Matematiksel Zeka.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Sözel Zekâ

Dersler
 • check Sözel Zeka.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Sosyal Zekâ

Dersler
 • check Sosyal Zeka.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Görsel Zekâ

Dersler
 • check Görsel Zekâ.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Müziksel Zekâ

Dersler
 • check Müziksel Zekâ.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Hareketsel Zekâ

Dersler
 • check Bedensel Zeka.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Doğacı Zekâ

Dersler
 • check Doğacı Zekâ.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


İçsel Zekâ

Dersler
 • check İçsel Zeka.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Hedef Belirleme

Dersler
 • check Hedef Belirleme.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Beyin Temelli Öğrenme Modeli

Dersler
 • check Modül 6 Beyin Temelli ÖğŸrenme Modeli.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


5E Öğrenme Modeli

Dersler
 • check Modüll 6 5E Öğrenme Modeli.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Uzaktan Eğitim

Dersler
 • check Modül 6 Uzaktan EğŸitim.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Düz Anlatım (Takrir) Yöntemi

Dersler
 • check Düz Anlatım Yöntemi.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Problem Çözme Yöntemi

Dersler
 • check Problem Çözme Yöntemi.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Gösterip Uygulatma Modeli

Dersler
 • check Eğiticinin EğŸitimi Gösterip uygulatma Modeli.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dersler
 • check Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.mp4

Kayıttan Dersler
0.00 ₺0


close